UAB „Bičių korys“ keičia vašką į vaško plokšteles

UAB „Bičių korys“ parduotuvėje, esančioje adresu:Bataliono g. 3/7, Panevėžys, 2019 metų vasario mėnesio 14-15 dienomis Panevėžio bitininkų draugijos nariams bus keičiamas vaškas į vaškuoles (vaško plokšteles).

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „korys vasko“

Vaško keitimo metu bus renkamas nario mokestis už 2019 metus. Mokant nario mokestį, tūrėti nario bilietą.

 

Bitininkų draugijos valdyba

Spausdinti El. paštas

Galima teikti paraiškas kartu su kita programa dėl medaus tyrimo kompensavimo

Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo užduotas klausimas apie galimybė teikti paraiškas dviejose programose (pvz. Gauti avilius (ar priekabą) ir kartu teikti dėl medasu tyrimo):
"Prašome išaiškinti ar tas pats paramos pareiškėjas gali dalyvauti 2019 metų paramos priemonėse ,,Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ ir ,,Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“.
Gautas atsakymas: (foto kopija iš dokumento)

parama

Spausdinti El. paštas

Vaško plokštelių gamyba (liejimo būdu)

Vaško plokštelių gamybai (su naujos kartos aparatu) renkamas vaškas.
Pristačius didesnį kiekį daroma iš Jūsų vaško.
Plokštelės bus pagamintos po 1-3 savaičių.
Vašką pristatyti adresu:
Mindaugo 33, Panevėžys, prieš tai BŪTINAI paskambinus tel.: 8 674 84149
Superkamas vaškas
Smulkesnė info Tel.: 8-674 84149

SKAITYTI DAUGIAU...

Spausdinti El. paštas

Svarbi informacija

Parama Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metais. Paraiškų priėmimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 ĮSAKYMAS
DĖL KVIETIMO TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS PAGAL PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2017–2019 METŲ PROGRAMĄ

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. 3D-927
Vilnius

Siekdamas, kad 2019 m. būtų tinkamai įgyvendinta Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 3D-478 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos patvirtinimo“, ir remdamasis Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-730 ,,Dėl Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 43 punktu,
n u s t a t a u paramos paraiškų pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų programą teikimo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniams paramos administravimo skyriams terminą – nuo 2019 m. sausio 2 d. iki 2019 m. vasario 4 d.

Žemės ūkio ministras                                                                                 Giedrius Surplys

 

P.S. Taisyklės dar vėliau, kai bus pilnai su pataisymais ir pakeitimais pilna taisyklių redakcija.

Spausdinti El. paštas

Daugiau straipsnių...