„EKOAGROS“ PATARIA: KAIP IŠVENGTI PAŽEIDIMŲ EKOLOGINĖJE BITININKYSTĖJE?

Yra parengti planai

„Ekoagros“ yra parengusi prevencinių ir atsargumo priemonių planus šioms ekologinės gamybos sritims: augalininkystei, gyvulininkystei, bitininkystei, akvakultūrai ir laukinės augalijos rinkimui.

Šie planai yra rekomendaciniai, o veiklos vykdytojai gali turėti savo sukurtus planus.

„Ekoagros“ darbuotojai rekomendacinius planus parengė vadovaudamiesi 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/848.

 

© fot. Vytautas Kandrotas

Ką patariama padaryti norint išvengti pažeidimų?

Rekomenduojama veiksmų seka:

  1. Pirmiausia rizikingumui nustatyti įsivertinkite atskiras sritis – identifikuokite rizikos priežastis (pvz., ką rekomenduojama įsivertinti bitininkystėje, žiūrėkite lankstinuke žemiau).
  2. Tada nustatykite rizikos laipsnį: žemas, vidutinis arba aukštas.
  3. Įvertinus rizikos laipsnį, reikia suplanuoti prevencines ir atsargumo priemones (svarbu: kad išvengtumėte pažeidimų, numatykite priemones, net jeigu rizikos lygis yra žemas!).
  4. Pagal tai užpildykite „Ekoagros“ parengtą atitinkamos srities planą (rasite www.ekoagros.lt / Ekologinis ūkininkavimas > Prevenciniai ir atsargumo priemonių planai). Arba galite naudoti savo parengtą planą.
  5. Prevencinių ir atsargumo priemonių planas peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus ir pateikiamas tikrinimo metu.
  6. Taip pat planas atnaujinamas pasikeitus aprašytai situacijai ūkyje ar gamybos procesui, apie atnaujintą planą reikia informuoti „Ekoagros“.

Taip pat veiklos vykdytojų patogumui – lankstinukai pagal atskiras veiklos sritis „Kaip išvengti pažeidimų ekologinėje gamyboje“. Juos rasite mūsų interneto svetainės puslapyje „Šviečiamoji informacija ir medžiaga“  arba puslapio www.ekoagros.lt / Ekologinis ūkininkavimas > skyrelyje „Prevenciniai ir atsargumo priemonių planai“.

Ką rekomenduojama įsivertinti ekologinėje bitininkystėje?

Taršos riziką bityno teritorijoje, kaip ir kuo maitinamos bičių šeimos, vaško naudojimą, bičių gydymą, vykdomą kenkėjų kontrolę, bičių produktų sandėliavimą, kaip valoma ir dezinfekuojama įranga ir patalpos, taip pat kaip ūkyje įgyvendinami kiti reikalavimai – pildomas Ekologinės gamybos žurnalas, vedama buhalterija ir kt. (plačiau – lankstinuke  Kaip_išvengti_pažeidimų_ekologinėje_bitininkystėje.pdf).

Spausdinti El. paštas