Straipsniai

"Bitės dėl „sofos“ ūkininkų neturi badauti"

Vasario 2 d. žemės ūkio ministras Bronius Markauskas susitiko su Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentu Algirdu Skirkevičiumi, viceprezidentu Kazimieru Spetyla ir UAB „Bičių korys“ direktoriumi Jonu Juodvalkiu. Susitikimo metu buvo ne tik pasidalinta asmenine patirtimi, susijusia su bitininkystės tradicijomis Lietuvoje, bet ir iškeltos problemos, kurių svarbiausios – būtinybė ūkininkams šienauti pievas du kartus per metus ir laukų purškimas.

bites1.JPG

Pasak Lietuvos bitininkų sąjungos prezidento, privalomas pievų ir ganyklų šienavimas iki liepos 1 d, bitininkui reiškia labai daug – juk tai pagrindinis bičių gyvybės ir nektaro šaltinis, o tuo metu prasideda pats žydėjimas, tad bitės neturėtų badauti dėl šio reikalavimo, kuris, ne paslaptis, buvo įteisintas dėl „sofos“ ūkininkų.

Kad situaciją reikia keisti – tiek dėl pačių bitynų, tiek dėl to, kad Lietuvos ūkininkai neturi nukentėti dėl dalies „sofos“ ūkininkų –  ministras B. Markauskas neabejoja.

„Tikslas sutramdyti „sofos“ ūkininkus privalo išlikti, tačiau nėra normalu, kad tikri ūkininkai, šiuo atveju bitininkai, turi kentėti dėl jų piktnaudžiavimo. Suprantu ūkininkus, nesuprantančius, kodėl jie privalo šienauti pievas ir ganyklas du kartus per metus, juk tai ne tik brangu, bet ir teršia aplinką.  Privalome rasti kitą kontrolės mechanizmą, kaip eliminuoti „sofos“ ūkininkus, todėl ši sistema bus peržiūrima artimiausiu metu. Žemės ūkio ministerijos specialistai pateiks savo siūlymus, kokiais kitais būdais galime sutramdyti „sofos“ ūkininkus, taip pat bus tariamasi ir su pačiais ūkininkais, kad būtų rastas bendras sprendimas“, – teigė žemės ūkio ministras.

Taip pat buvo iškeltas ir laukų purškimo chemikalais klausimas. Ūkininkai, prieš purkšdami žydinčius augalus privalo internetu, naudodamiesi specialia sistema, pateikti visą informaciją apie planuojamą purškimą. Ši informacija automatiškai SMS žinute arba elektroniniu paštu siunčiama šalia planuojamų purkšti plotų bitynus užregistravusiems asmenims. Žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai, net ir pateikus duomenis, purkšti galima tik nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto, išskyrus numatytus išimtinius atvejus, kuriuos Valstybinė augalininkystės tarnyba (VAT) skelbia savo interneto svetainėje.  Tačiau vis dar atsiranda neatsakingų ūkininkų, kurie apie tai neįspėja. Pasak B. Markausko, ministerijos požiūris šiuo klausimu griežtas – tvarkos privalo laikytis visi ir jokio nuolaidžiavimo čia būti negali.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų registro duomenimis 2017-01-01 Lietuvoje buvo 8 490 bitininkų, kurie laikė 163 906 bičių šeimas.

Spausdinti

Susisiekite su mumis

Puslapio administratorius: Vaidas

E-paštas: vaidasbki@gmail.com

Tel.: +370 674 84149