Straipsniai

"Parama bitininkystės sektoriui pasinaudoja vis daugiau bitininkų"

Šalies bitininkai įsisavina jiems skirtas lėšas pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 m. programą. Iš viso per 2011–2013 m. programinį laikotarpį bitininkystės sektoriui išmokėta beveik 6 mln. litų paramos.

Parama bitininkystės sektoriui pasinaudoja vis daugiau bitininkų

Vien praėjusiais metais buvo pateiktos 997 paraiškos paramai gauti, o išmokėta paramos suma siekė 2,13 mln. litų.

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 m. programą sudarė 6 priemonės:

  • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;
  • „Varozės kontrolė“;
  • „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“;
  • „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
  • „Bičių šeimų atnaujinimas“;
  • „Bitininkystei ir bičių produktams skirtų taikomųjų mokslinių tyrimų programos“.

Didžiausio susidomėjimo sulaukė priemonė „Bičių šeimų atnaujinimas“ – pateikta 2 331 (2013 m. – 862, 2012 m. – 959, 2011 m. – 510) paraiška paramai gauti, paramos gavėjams išmokėta 2,5 mln. litų. Pagal priemonę paramos gavėjams kompensuotas naujų avilių įsigijimas.

Pareiškėjai, norintys įsigyti avilių transportavimo į ganyklas įrenginius ar jų priedus, pateikė 220 paraiškų pagal priemonę „Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ (iš jų 2013 m. – 73). Įvertinus pateiktas paraiškas, išmokėta beveik 800  tūkst. litų paramos.

Pagal priemonę „Techninė pagalba bitininkams“ per 2011-2013 m. paramos laikotarpį išmokėta suma siekia 401 tūkst. litų. Paramos lėšos galėjo būti skirtos praktiniams ir teoriniams bitininkų mokymams, konferencijoms ir seminarams, bitininkų internetinei svetainei ir kt. Tuo tarpu pagal priemonę „Varozės kontrolė“ išmokėta 1,4 mln. litų paramos, iš viso pateiktos 127 paraiškos. Pagal šią priemonę buvo galima gauti paramą, skirtą vaistams ir preparatams varozės gydymui.

Parama moksliniams bitininkystės sektoriaus tyrimams skirta pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“. Pagal šią priemonę 2011-2013 m. laikotarpiu pateiktos 58 paraiškos.

2013 m. pabaigoje buvo patvirtinta Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014–2016 m. programa. Šios programos tikslas – gerinti bendrąsias bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas. Per 2014-2016 m. laikotarpį programai įgyvendinti iš Lietuvos biudžeto asignavimų ir Europos žemės ūkio garantijų fondo bus skirta beveik 6,5 mln. litų.

Spausdinti