Straipsniai

Bičių laikytojai raginami teikti mokėjimo prašymus

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena bičių laikytojams, šiemet teikusiems paraiškas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) sektorines intervencines priemones, kad gavusieji pranešimus apie jiems skirtą paramą jau gali teikti mokėjimo prašymus – jie turi būti teikiami tik naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS.

Iliustracija

Mokėjimo prašymai NMA turi būti pateikti iki rugpjūčio 15 d., o pagal SP sektorines intervencines „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ ir „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“ priemones – iki rugsėjo 1 d. Labai svarbu, kad teikiant mokėjimo prašymą visos paramos paraiškoje numatytos investicijos pareiškėjo būtų įsigytos(įgyvendinta numatyta veikla).

Paramos gavėjas, pavėlavęs pateikti mokėjimo prašymą dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga), gali jį pateikti iki rugpjūčio 29 d., pagal priemones „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ ir „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“ –iki rugsėjo 15 d. Tokiu atveju kartu su prašymu turi būti pateikiamas ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Mokėjimo prašymai, pateikti po rugpjūčio 29 d. ar atitinkamai pagal priemones „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ ir „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“ – po rugsėjo 15 d., nepriimami.

Paramos lėšos paramos gavėjams bus išmokėtos iki spalio 15 d.

Mokėjimo prašymai – tik elektroniniu būdu

Mokėjimo prašymas turi būti pateiktas naudojantis ŽŪMIS portalo adresu www.zumis.lt užpildant elektroninę mokėjimo prašymo formą.

Avansiniai mokėjimo prašymai NMA teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Prie elektroninės mokėjimo prašymo užpildytos formos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, SHAPE formatu). Svarbu – neužpildžius elektroninės formos ŽŪMIS portale, o mokėjimo prašymą pateikus nuskenuotą, naudojantis ŽŪMIS portalu, mokėjimo prašymas nepriimamas.

Prie mokėjimo prašymų pridedami dokumentai gali būti teikiami šiais formatais: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF, SHAPE. Į ŽŪMIS per vieną kartą gali būti keliami ne didesni nei 50 MB apimties dokumentai.  Didesnės apimties dokumentai (statybos, rekonstrukcijos, remonto darbų techniniai dokumentai) gali būti išskaidyti ir teikiami naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu per kelis kartus tą pačią kalendorinę dieną, bendra per vieną kartą siunčiamų dokumentų apimtis negali būti didesnė negu 25 MB. Dėl kenkėjiškų programų tikimybės dokumentai negali būti pateikiami nuorodose.

Mokėjimo prašymas ŽŪMIS portale turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki aukščiau nurodyto mokėjimo prašymo pateikimo termino 24 valandos. Jei mokėjimo prašymą teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas įgaliojimas NMA turi būti pateiktas likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino.

NMA primena, kad kartu su mokėjimo prašymuprivalo būti pateikiamivisi reikalingi dokumentai, t. y. išlaidų apmokėjimo įrodymai (banko išrašai ir kt.), išlaidų pagrindimo (priėmimo ir perdavimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir kt.), buhalterinės apskaitos dokumentai.Jeigu investicijos įsigytos ne Lietuvoje, visi teikiami dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą.

Naudinga informacija:

Spausdinti