Straipsniai

"Svarbiausias bityno dokumentas"

Nuo gegužės pirmosios įsigalioja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus patvirtinta Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų nauja redakcija. Patvirtintų reikalavimų privalu laikytis kiekvienam bitininkui. Naujoves komentuoja VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas Antanas Paliutis.

facelija-rz-278x280

 

Naujas dokumentas

Veterinarijos akademija nerengia veterinarijos gydytojų, kurie specializuotųsi bičių užkrečiamųjų ligų srityse. Bitininkystėje daugėjant problemų, VMVT veterinarijos gydytojo nuomone, ne tik atskiri veterinarijos gydytojai turėtų labiau domėtis bičių užkrečiamosiomis ligomis, bet ir įmonėse, užsiimančiose bitininkyste, turėtų atsirasti veterinarijos gydytojų, kurie specializuotųsi šioje srityje ir galėtų teikti pagalbą Lietuvos bitininkams. Tačiau tai ateities klausimas. Šiandien ne kas kitas, o pats bitininkas savo bityne yra geriausias gydytojas, jis privalo imtis visų profi laktinių priemonių, kad išvengtų bičių užkrečiamųjų ligų, o kaip bičių produktų gamintojas turi užtikrinti vartotojams tiekiamų produktų kokybę.

Kiekvienas bitynas privalo turėti bityno pasą, kurį išduoda tos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, kurioje yra įrengtas bitynas. Už bitynų valstybinę kontrolę atsakingas veterinarijos gydytojas-inspektorius apžiūrėjęs bityną ir patikrinęs bityno pasą bei jame padarytus įrašus gali vertinti bičių laikytojo veiklą. Nuo gegužės pirmosios įsigalioja naujo pavyzdžio bitynų pasai, kurie palaipsniui pakeis seno pavyzdžio bitynų pasus. Dėl jų, kaip įprasta, bitininkai galės kreiptis į tą teritorinę VMVT, kuri yra išdavusi bityno pasą. Bityno pasas išduodamas ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos, kai veterinarijos gydytojas-inspektorius patikrina bityną, ar jis atitinka privalomus reikalavimus. Naujo bityno paso forma nebus keičiama, ji tik bus patobulinta ir papildyta kai kuriais naujais reikalavimais. Vienas jų – bitininkas turės pranešti teritorinei VMVT apie bičių perkėlimą medunešio metu. Bitininkai jau žino, kad į šį dokumentą privalu įrašyti panaudotus medikamentus ir dezinfekcines medžiagas, registruoti kitus bityne atliktus veiksmus.

Bityno sveikatos statusas

Toks statusas yra būtinas veisliniams bitynams (Lietuvoje iš viso yra keturi tokie bitynai), taip pat bitynams, kurie pardavinėja bičių motinas ir sudarytas bičių šeimeles. Pasak A.Paliučio, VMVT skatina, kad bityno sveikatos statuso siektų ir kiti bitynai, kurie užsiima tik bičių produktų gamyba.

Sveikatos statusas gali būti suteikiamas, jeigu bityne ir 3 km spinduliu aplink jį dvejus metus nepasireiškė keturios ypač pavojingomis pripažintos bičių užkrečiamosios ligos: amerikinis ir europinis puvinys, mažasis avilių vabalas, Tropilaelaps erkė. Tai bičių ligos, kurias privaloma registruoti visoje Europos Sąjungoje. Mažasis avilių vabalas ir Tropilaelaps erkė Lietuvoje dar neaptikti, tačiau budrumas yra būtinas – pavojingas ligas sukeliantys kenkėjai bitynams gali padaryti neišmatuojamą žalą. Siekiant sveiko bityno statuso, privalu reguliariai atlikti laboratorinius tyrimus. Atvykęs atsakingas veterinarijos gydytojas bityno sveikatingumo riziką ištirs pagal specialų klausimyną. Tarp jų yra reikalavimai, kad bitynas būtų ne arčiau kaip 3 km nuo sąvartynų ir kitų užterštų teritorijų; apylinkėje pakaktų nektarą ir žiedadulkes teikiančių augalų bei švaraus vandens; bičių skridimo kelyje nebūtų judrių gatvių, poilsio, gyvenamųjų teritorijų ir pan.

Kai bitynas vežiojamas

Kita naujovė aktuali tiems bičiuliams, kurie medunešio metu bičių šeimas vežioja prie medingųjų augalų.

Prieš gabenant bites į kitą laikymo vietą, apie tai privalu informuoti bityno pasą išdavusią teritorinę VMVT ir teritorinę VMVT, kurios kontroliuojamoje teritorijoje numatoma laikinai pastatyti avilius su bičių šeimomis. „Tai galima padaryti telefonu, o įrašus bityno pase galima įrašyti patiems bitininkams“, – sakė A.Paliutis. Toks informacijos teikimas, pasak jo, yra naudingas abiem pusėms: VMVT žinos apie bičių šeimų judėjimą, savo ruožtu informuos bitininką, ar teritorijoje, kurioje planuojama laikyti bites, nėra pavojingų užkrečiamųjų bičių ligų.

Prekiaujant medumi ir bičių produktais turgavietėse reikalingas bityno pasas.

VMVT vyriausiasis veterinarijos gydytojas A.Paliutis patikino, kad bityno pasas yra svarbiausias dokumentas ir turguje įrodant medaus ir bičių produktų kilmę bei vykdant jų atsekamumą. „Medus turi atitikti medaus techniniame reglamente nustatytus reikalavimus, tačiau kokybės tyrimų atlikti nėra reikalaujama. Kiekvienas bitininkas pats atsakingas už savo produkciją, kurią tiekia į rinką. Prekiaujant turguje jokių medaus kokybės įrodymų, išskyrus bityno pasą, pateikti nereikia“, – kartais šalies turguose kylančius nesusipratimus komentavo VMVT atstovas. Drauge jis priminė, kad bičių produktai turi būti suženklinti teisės aktų nustatyta tvarka, kad iškilus nesusipratimams būtų galima išaiškinti bičių produktų atsekamumą ir apginti vartotojų interesus.


Spausdinti