Kelionės

Parama už papildomą bičių maitinimą 2023 m

Paramą gali gauti bičių laikytojai, kurių bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre, ir žemės ūkio valdos valdytojai arba partneriai, savo žemės ūkio valdą įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Sirupas

Nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. norint pateikti paraišką paramai už papildomą bičių maitinimą (cukrų), bičių laikytojai turi atvykti į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrių pas specialistus.
Atvykus turėti: asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, cukraus arba sirupo pirkimo ir apmokėjimo dokumentus, būti deklaravus bites Ūkinių gyvūnų registre (forma GŽ-1).
Už vieną bičių šeimą skiriama iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją cukrui, ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti ir ne daugiau kaip 11,58 Eur dydžio kompensaciją už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą, ir ne daugiau kaip 10 kg cukraus, arba ne daugiau kaip 15 litrų invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam bičių maitinimui.
Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių, bičių laikytojai turi atnaujinti Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje prieš teikdami paramos paraišką. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama.
Bičių laikytojai, pavėlavę pateikti paramos paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, sunki liga ir kt.), gali ją pateikti iki rugsėjo 29 d. (įskaitytinai), kartu su prašymu pateikdami ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus.
Kaimo plėtros skyriaus informacija
Tel. pasiteiravimui: 8-45-582329

Spausdinti El. paštas